Manuscripten

Uitgeverij Cargo brengt (literaire) thrillers, eigentijdse romans en verhalende en inspirerende non-fictie. Wij geven slechts een beperkt aantal Nederlandse auteurs uit. Cargo ontvangt je manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.
Je kunt je manuscript e-mailen naar manuscripten@uitgeverijcargo.nl

Voorwaarden manuscript:

  1. Voorzie het manuscript van een heldere synopsis van maximaal 2 pagina’s waarin het boek kort samengevat wordt;
  2. Voorzie het manuscript van een begeleidende brief waaruit blijkt wie de auteur is en wat de opzet van het boek is.
  3. Stuur het manuscript als PDF- of Word-document mee met de mail.

Voorts is de gang van zaken als volgt: het manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, kan het enkele weken tot enige maanden duren voordat dit is gebeurd en je een reactie krijgt.