Contact

Uitgeverij Cargo

Tijdelijke sluiting kantoor

In verband met een verbouwing van ons pand is ons kantoor de komende maanden gesloten. Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn bereikbaar via e-mail of mobiele telefoon. Voor algemeen contact kunt u ons het beste bereiken via een e-mail naar info@uitgeverijcargo.nl. Boekhandelaren kunnen contact opnemen met onze verkoopafdeling via verkoop@debezigebij.nl.

Uitgeverij Cargo is onderdeel van Uitgeverij De Bezige Bij.

Nederland

Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Postbus 75184
1070 AD Amsterdam
Telefoon algemeen: 020 – 305 98 10
E-mail: info@uitgeverijcargo.nl

België

Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
Telefoon: +32 3285 7200
E-mail: info@standaarduitgeverij.be

Auteursfoto’s

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Disclaimer

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.