sluiten

Contact

Uitgeverij Cargo is onderdeel van Uitgeverij De Bezige Bij

Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Postbus 75184
1070 AD Amsterdam
Telefoon algemeen: 020 – 305 98 10
E-mail: info@uitgeverijcargo.nl

Verkoop en Distributie België

Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
Telefoon: +32 3285 7200
Fax: +32 3285 72 99
E-mail: <L CODE=”C05″>info@wpg.be</L>

Auteursfoto’s

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Manuscripten
Uitgeverij Cargo brengt (literaire) thrillers, eigentijdse literaire fictie voor een groot publiek en verhalende en inspirerende non-fictie. Cargo ontvangt uw manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.

U kunt uw manuscript e-mailen naar manuscripten@uitgeverijcargo.nl of per post sturen naar:

Uitgeverij Cargo
Van Miereveldstraat 1-3
1071 DW Amsterdam

Voorwaarden manuscripten:

  • voorzie het manuscript van een heldere synopsis van maximaal 2 pagina’s waarin het boek kort samengevat wordt;
  • voorzie het manuscript van een begeleidende brief waaruit blijkt wie de auteur is en wat de opzet van het boek is;
  • maximaal 50 pagina’s in totaal (als er interesse is, vragen we het hele manuscript op);
  • indien u uw manuscript geretourneerd wilt hebben, dient u dit te vermelden en retourporto bij te voegen.

Voorts is de gang van zaken als volgt: uw manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, kan het enkele weken tot enige maanden duren voordat dit is gebeurd. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Uw manuscript wordt afgewezen (en aan u geretourneerd, als u retourporto heeft meegezonden) met een begeleidende standaardbrief. Wegens het grote aantal inzendingen wordt over de reden van afwijzing niet gecorrespondeerd of getelefoneerd.
  • Uw manuscript heeft enige kwaliteit, maar is (nog) niet goed genoeg voor uitgave. U ontvangt een reactie in de vorm van een brief waarin met inhoudelijke argumenten wordt aangegeven wat er naar de mening van de redactie aan schort.
  • Uw manuscript bezit zoveel kwaliteit dat u wordt uitgenodigd voor een ontmoeting met de redactie.